ZASTAVE ZA FASADNA KOPLJA

Orijentacija zastava na fasadnim kopljima je horizontalna. Materijal Flag Standard 115 gr/m² je adekvatna primena. U zavisnosti od toga kako je načinjeno fasadno koplje zavisi kao će zastava biti dorađena/sašivena.