NAVIJAČKE ZASTAVE

Zastave navijačkih grupa mogu se izraditi na standardnom zastavskom platnu u dimenziji i dizajnu a po zahtevu naručioca.