CRKVENE ZASTAVE

Za potrebe crkve izradili smo veliki broj zastava sa 4 oscila i sa grbom patrijaršije kako za spoljnju upotrebu tako i svečane satenske zastave.