Klik klak ramovi

Predstavlja lako izmenjiv sistem reklamnih poruka koji omogućava dnevno ažuriranje podataka koji se prezentuju klijentima. Izrađuju se u raznim dimenzijama, montaža je laka i jednostavna.