MESINGANI NOSAČ KAPITENSKE ZASTAVICE

Kapitenske ili prelazne zastavice mogu se dodatno ukrasiti i mesinganom prečkom / nosačem sa lančićem. U standardnoj širini nosač je 29 cm a po porudžbini se mogu raditi i kraće mere.