FASADNA KOPLJA

Fasadna koplja izrađuju se od INOX-a u više varijanti: - Fasadno koplje od 2 do 3 m sa ukrasnim vrhom na koje se zastava navlači. - Fasadno koplje od 2 do 3 m sa ukrasnim vrhom i šipkom protiv uvijanja zastave koja se nalazi u donjoj zoni. Zastava se navlači na koplje a u donjoj zoni zastave se kači šipka koja joj omogućava kretanje ali joj ne dozvolja uvijanje oko koplja. - Fasadno koplje od 2 do 2,5 m sa ukrasnim vrhom i „L“ nosačem. Zastava je stalno u otvorenoj formi a omogućeno joj je kretanje pod uticajem vetra.