Jarbol sa isticanjem zastave po dužoj strani

Vertikalno orijentisana zastava zakačena po dužoj strani. Rotirajuća kapa ne dozvoljava da se zaztava umota oko jarbola, spušta se i podiže preko unutrašnjeg kanapa i bravice.