DELOVI ZA JARBOLE

Na našem lageru uvek se mogu naći i rezervni delovi za zastavske jarbole kao što su: - Kanap za unutrašnjost jarbolske cevi
- Teg za zastavu
- Bravica sa ključem za jarbolsku cev
- “L” nosač zastave
- Rotirajuća kapa sa ukrasnom kuglom
- PVC prstenovi za vezivanje zastave uz jarbolsku cev
- Set ankera sa anker pločom