MONTAŽA ZIDNE GRAFIKE

Montažu fasadne grafike na visinama izvodi firma koja je specijalizovana za primenjeni alpinizam čiji opertivni timovi imaju potvrde referenci serijskih montaža i demontaža na objektima u našoj državi i regiji. Montaža fasadnih i prozorskih reklamnih grafika, deo su zanatskih intervencija koje za svoje klijente izvodimo s visokom efikasnošću.